märts 10, 2018

Tark kodu aitab hoolitseda

Tark kodu ja lähedased

Tark koduTark kodu hõlmab endas automaatikaseadmeid, mis muudavad meie elukeskkonna turvalisemaks ning lihtsustavad rutiinseid tegevusi, ette aimates meie vajadusi ja igapäevaseid tegevusi. Need koduautomaatika seadmed ei ole mitte lihtsalt toredad ja lõbusad vidinad, mille võimalustega ajaviiteks tutvust teha, vaid need võimaldavad targa kodu omanikel oma kodul silma peal hoida ka siis, kui ollakse kodust väga kaugel. Sensoritega varustatud ukselukud, voogedastusega kaamerad, keskkonnaandurid, süsinikmonooksiidi detektorid, automaatse hoiatussüsteemiga praeahjud, mis hoiatavad pererahvast võimalike ohtude eest ning annavad võimaluse neile õigeaegselt reageerida.

Interneti kaudu ühendatud tark kodu koos jäglgimis-ja turvaseadmetega

Targa kodu automaatikaseadmete juurde kuuluvad ka interneti kaudu ühendatud ning juhitavad jälgimisseadmed, mis muudavad eriti mugavaks armastatud pereliikme järele vaatamise, kes ise sellega enam nii hästi hakkama ei saa. Lisaks jälgmisele oskavad nutikodu automaatikaseadmed lugeda vanuri eeldatavat käitumist ning pakkuda nende tegemiseks märkamatut tuge. Hoolitsedes oma lähedase eest on eriti oluline omada informatsiooni tema tervisliku seisundi kohta, et oleks võimalik selle järsule halvenemisele õigeaegselt reageerida. Ka selle tööga saavad nutikodu automaatikaseadmed kenasti hakkama, saates teile operatiivselt sõnumi või meili, kui miski ei ole tavapärane ja nii saate oma lähedasele appi tõtata.
Tark kodu ja automaatikasüsteem on võimelised integreerima kaameraid ja liikumisandureid selliselt, et lähedasi informteeritakse ka siis, kui välisuks või aken on avatuks jäänud, pliit või praeahi on tööle unustatud või on tekkinud ootamatu liikumine maja kaugemas piirkonnas.

„Kui nii, siis teeme naa“-programmi kasutamine (When-Then teenus)

 Targa kodu  omanikel on võimalik mitme seadme tegevus siduda ühtsesse programmi, mida on võimalik kas teatud sündmuste puhul või kellaaegadel sisse lülitada. Nii näiteks on võimalik seadistada programm selliselt, et see teavitab pererahvast, kui välisuks on ööseks lukustamata jäänud. Kui temperatuur langeb alla teatud taseme, lülitub sisse nutimaja küttesüsteem. Liikumisanduri poolt fikseeritud liikumise puhul lülitub sisse turvavalgustus jne.

Kui teie lähedasel on kuulmisprobleeme, siis võib valgustussüsteemi vilkuma panna, kui keegi uksekella nuppu vajutab. Ukseluku sisse installeeritud turvakaamera saadab aga vanurile kõige lähemal olevale ekraanile pildi inimesest, kes parasjagu ukse taga. Nii ei ole ka ohtu, et vanur ukse soovimatule külalisele avab.

Nutimajade automaatikasüsteemid arenevad väga kiiresti. Uuendused hõlmavad üha keerukamaid keskkonnaandureid ning funktsionaalseid lahendusi, mis aitavad eakatel mugavamalt ja turvalisemalt oma igapäevaste toimetustega hakkama saada – istuda, kõndida, trepist üles minna jne. Ent paljud lahendused on olemas ning kasutusvalmis juba täna. Ei pea lootusrikkalt aknast välja vaadates tulevikku ootama. Tulevik on juba käes.

TEIE SOOVID - MEIE TEOSTUS